Detta gör vi

Tjänster

Kållereds Byggservice AB hanterar servicearbeten och mindre byggentreprenader.
Storleken är vanligtvis upp till 5 miljoner kronor exklusive moms.

I vårt arbete för kunden hanterar vi totalentreprenader, utförandeentreprenader och i vissa fall delade entreprenader.

Beroende på uppdrag hanterar vi allt ifrån projektering, myndighetskontakter, bygglovshantering, framtagning av bygghandlingar till utförandet av själva projektet, inklusive arbetsledning och hantverkare.
Nedan följer exempel på olika typer av projekt vi återkommande genomför.

Privatpersoner

Arbeten som efterfrågas av privatpersoner är allt från vindskonverteringar till utbyggnader och badrumsrenoveringar. Vi bygger nya kök, hanterar försäkringsskador och snickrar ihop altaner och attefallshus.

Vi utför de flesta uppdrag våra kunder efterfrågar och allt enligt önskemål sker det till fast pris eller löpande räkning.

Kompetensen i koncernen innefattar allt ifrån kontrollansvarig till arbetsledare och snickare.

Kommersiella kunder

Vi utför kontinuerliga arbeten för folktandvården runt om i Västsverige och för Göteborgs stad genom ramavtal.

Fastighetsägare, förvaltare och kommunala bolag & förvaltningar ber oss återkommande att genomföra projekt av servicekaraktär.